Наши реквизиты

 

  Полное название предприятия:
  Открытое акционерное общество
  "Кременчанка "
  Адрес:
  46002, Украина, г.Кременец,
  ул.Березина 26
 
  


Наши телефоны

 

 Контактный: 050-3773785
 Федько Виктор Григорьевич
 


e-Mail

 

 e-Mail:

Наше предложение

ОАО "КРЕМЕНЧАНКА"

 

Фабрика мебели ОАО "Кременчанка" расположена около 65 км севернее областного центра Украины - города Тернополя, в районном центре г. Кременец. Общая площадь земельного участка составляет 4,5 га. Производственные, складские и бытовые помещения составляют около 10.000 м2. В настоящее время финансовая сторона предприятия поддерживается в самоокупаемом состоянии. Рассмотрим предложения по инвестиционному развитию, возможно создание совместного предприятия или продажа предприятия в целом или частично

Контактный телефон: 050-3773785 Федько Виктор Григорьевич

Новости для акционеров

Шановні акціонери!
Відкрите акціонерне товариство «Кременчанка» (далі – Товариство), місцезнаходження Товариства: Україна, Тернопільська обл., м. Кременець, вул. Березина, 26, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 5 грудня 2012 року о 10 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: Україна, Тернопільська обл., м. Кременець, вул. Березина, 26, в приміщенні актового залу. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде здійснюватись з 9-00 год. до 9-45 год., за адресою місця проведення зборів.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів буде складено станом на 24 годину 29 листопада 2012 року.
Порядок денний:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
  3. Затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів.
  4. Про затвердження звіту про наслідки обміну акцій на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості часток товариства, що створюється внаслідок реорганізації.
  5. Про затвердження передавального акта.
  6. Про розірвання договору з реєстратором і передачу документів системи реєстру Товариства, в зв’язку з перетворенням в ТДВ.
  7. Про підписання статуту правонаступника.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного особисто, за письмовою заявою, у робочі дні з 10 години до 12 години, за місцезнаходженням Товариства, у кабінеті «Приймальня», а у день проведення позачергових загальних зборів – також у місці у їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член комісії з припинення Товариства Гоменюка Анатолій Андрійович.
Довідки за телефоном: (03546) 2-26-60                  
Голова комісії з припинення Товариства.

 

До уваги засновників!
Установчі збори Товариства з додатковою відповідальністю «Кременчанка» відбудуться 5 грудня 2012 року о 11 год. 00 хв., за адресою: Україна, Тернопільська обл., м. Кременець, вул. Березина, 26, в приміщенні актового залу.
Порядок денний:
1. Про обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря установчих зборів.
3. Про створення Товариства з додатковою відповідальністю «Кременчанка».
4. Про затвердження статуту Товариства з додатковою відповідальністю «Кременчанка» і про обрання уповноваженої особи для підписання статуту.
5. Про обрання органів управління Товариства з додатковою відповідальністю «Кременчанка».
Довідки за телефоном: (03546) 2-26-60                  

Фото

Цех ТФХМ Цех2 Вироби ТФХМ

 

 

Главная

©2011 Design ­ ANDIGO-2011